De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Elektrische schade thuis

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Welke maatregelen tref ik bij elektrische schade thuis?

Tracht bij schadegevallen rustig te blijven en enkele dringende maatregelen te treffen:

 • Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit.
 • Trek de stekker uit van het toestel dat het probleem heeft veroorzaakt.
 • Tracht bij brand het vuur te blussen als het geen grote brand is en u over de geschikte middelen beschikt (brandblussers). Bel anders naar het nummer 112 (noodnummer).
 • Om een geëlektrocuteerde persoon te helpen: sluit onmiddellijk de stroom af; als dit niet mogelijk is, probeer de persoon los te maken aan de hand van een isolerend voorwerp (houten plank, lat, stoel, enz.). Denk eraan dat een geëlektrocuteerde persoon het risico loopt te vallen op het ogenblik dat de stroom wordt onderbroken. Bel naar het noodnummer 112.
 • Houd de toestellen in kwestie altijd bij voor inspectie nadien.
 • Belangrijk: we hebben foto´s van vóór en ná de reparatie nodig.
 • Als het een spanningsstoot of stroomonderbreking betreft, geeft het incident dan telefonisch door aan uw elektriciteitsmaatschappij.

 

Welke informatie moet ik indienen bij elektrische storingen thuis?

Wanneer u contact opneemt met Zurich Verzekeringen, moet u het volgende bij de hand hebben:

Als u de schade niet hebt gerepareerd:

 • Specificatie van de omstandigheden van het schadegeval: mogelijke oorzaken en de gevolgen ervan.
 • Specificatie van de beschadigde toestellen en of deze al dan niet kunnen worden gerepareerd: hiervoor hebt u een technisch verslag van een gespecialiseerd technicus nodig. Belangrijk! Uw verzekering heeft dit nodig om desgevallend te kunnen reclameren bij uw electriciteitsleverancier. 
 • Het referentienummer dat uw elektriciteitsmaatschappij u geeft bij uw melding (in het geval van afwijkingen in de toevoer, zoals spanningsstoten).
 • Het (de) beschadigde toestel(len) voor inspectie.

Als u de schade al hebt gerepareerd:

 • Een schriftelijke specificatie van de omstandigheden waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan.
 • Belangrijk! De naar behoren gelegaliseerde factuur van de reparatie met specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden. Uw verzekering heeft dit nodig om desgevallend te kunnen reclameren bij uw electriciteitsleverancier. 
 • Een technisch verslag van de uitgevoerde reparatie.
 • Het referentienummer dat uw elektriciteitsmaatschappij u geeft bij uw melding. (in het geval van afwijkingen in de toevoer, zoals spanningsstoten).
 • De beschadigde toestellen voor inspectie.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Bijstand 24 u / 7 d: 934 165 046 -> 1
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.diversos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: