De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Brand thuis

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
GrupoXandravk S.L., tratará sus datos personales para dar respuesta a las solicitudes planteadas a cerca de los seguros. En este formulario no es necesario darnos datos de salud, rogamos se abstengan de ello. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección de correo electrónico info@grupoxandra.eu Le recomendamos que lea la política de privacidad antes de proporcionarnos sus datos personales.

Wat doe ik in het geval brand thuis?

Een snelle reactie kan u helpen de gevolgen van brand thuis te beperken. Daarom raden we u aan rustig te blijven en de volgende aanwijzingen te volgen:

 • Als het een kleine brand betreft, probeer deze dan te blussen aan de hand van geschikte middelen (brandblussers).
 • Als er een koekenpan in brand vliegt, tracht deze dan niet te blussen met water maar dek gewoon af.
 • Sluit de deuren van vertrekken waar zich niemand bevindt om de verspreiding van vlammen en rook in de mate van het mogelijke te verhinderen.
 • Sluit de stroom en de gastoevoer af.
 • Als er rook is, blijf dan laag bij de vloer en tegen de muur en adem door een vochtige doek.
 • Gebruik nooit de liften aangezien deze kunnen blokkeren. Verlaat de woning steeds langs de noodtrap of, als er geen is, de gewone trap.
 • Bel naar het noodnummer (112) en meld wat er is gebeurd.

Welke documenten moet ik indienen na brand thuis?

Om de aangifte juist af te handelen, moet u ons het volgende bezorgen:

 • Specificatie van de omstandigheden van de brand en de mogelijke oorzaak ervan.
 • Een kostenraming bij benadering van de schade.
 • Of u een reparateur nodig hebt.
 • Informatie over eventuele derden die nadeel hebben ondervonden of aan de oorzaak liggen, samen met hun contactgegevens.
 • Als u er weet van hebt dat er derden met opzet aan het werk zijn geweest, moet u hiervan aangifte doen bij de bevoegde instanties en ons deze aangifte bezorgen.
 • Belangrijk: we hebben foto´s van vóór en ná de reparatie nodig.

Wat moet ik doen als ik tijdelijk niet in mijn huis kan wonen? 

De algemene conditities melden: 

Voor zover de verzekerde woning tijdelijk onbewoonbaar is geworden ten gevolge van een onder deze polis gedekte gebeurtenis en de woning gebruikt wordt als hoofdwoning van de verzekerde: is er vergoeding van de kosten van tijdelijk onderdak in een huurwoning van vergelijkbare aard als de verzekerde woning, gedurende de normaal voor de restauratie van deze laatste vereiste tijd. De duur van de ontruiming zal worden vastgesteld door experts en zal niet langer mogen zijn dan 12 maanden.

Verzekerd bedrag: tot 100% van het voor de inboedel verzekerde bedrag. Als alleen een opstalverzekering is afgesloten, zal de verzekerde som maximaal 15% bedragen van het voor de opstal verzekerde bedrag.

Wat betekent dit praktisch?

Als u niet in uw huis kan wonen tijdens de reparatie,…  (ten gevolge van een door de verzekering gedekte schade ) is het heel logisch om te zoeken naar een  plek om te verblijven in deze periode. 

De expert zal in overleg met de klant bepalen of het onbewoonbaar is en hoelang het duurt vooraleer het terug bewoonbaar kan zijn. 

Heeft u nog geen bezoek van de expert, gehad, gebruik dan uw gezond verstand: als de woonst misschien in een paar dagen terug bewoonbaar is, dan is een hotel misschien voldoende.

Misschien moet u een woning huren voor langere tijd? In dat geval laat u niet binden aan een huurcontract dat bepaald dat u een vaste termijn minimum moet verblijven, omdat uw huis misschien sneller bewoond kan worden dan u vandaag denkt. De tijd dat u langer dan nodig huurt, zal de verzekering niet vergoeden.  

In ieder geval, of u naar een hotel of een huurwoning gaat, gebruik uw gezond verstand en kiest de zelfde optie die u zou kiezen als u het zelf zou moeten betalen.  Kies een huis dat vergelijkbaar is met het  uwe  tegen de normale marktprijs.

 

En wat met verdorven voedsel uit de diepvries, als mijn diepvries niet werkt por falta de luz? 

De algemene conditities vermelden: 

Voor zover de in de Bijzonder voorwaarden van deze polis vermelde woning de hoofdwoning is van verzekerde: het verlies of bederf van voedsel bedoeld voor consumptie door het gezin, opgeslagen in de ijskast of koelinrichting, ten gevolge van onverhoopte afschakeling, storing in de werking van de apparatuur of onderbreking van de voeding van het openbare lichtnet gedurende meer dan 6 uur achtereen. Indien sprake is van een storing in de elektriciteitsleverantie dient hiervan schriftelijk bewijs te worden overlegd, indien nodig te verstrekken door de elektriciteitsmaatschappij. Schade ten gevolge van storingen dient te worden aangetoond door overlegging van de betreffende reparatierekening.

Verzekerd bedrag: Tot EUR 500,00 per gebeurtenis.

We hebben in dat geval hetvolgende nodig:  een overzichtlijstje van de inhoud die je weggooit, foto´s van de inhoud zelf en indien mogelijk tickets van de aankoop van nieuwe diepvriesvoeding. 

 

Om het schadegeval te melden, gelieve contact op te nemen met:

 • Zurich Assistentie 24/7: 0034 933 660 777 (Engels, Frans, Duits en Spaans)
 • En de nodige documenten op te sturen naarsiniestros.diversos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis en de naam van de verzekeringshouder.

Als u merkt dat de afhandeling van de schade niet binnen een redelijke termijn opgelost wordt, aarzel dan niet om schriftelijk onze tussenkomst te vragen op het mailadres: siniestros@grupoxandra.eu