De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

  • be
  • nl
  • fr
  • de
  • es
  • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Arag rechtsbijstand

Arag Familie 12, Rechtsbijstand verzekering

Omdat we een goede relatie met onze klanten belangrijk vinden,  hierbij een beetje meer uitleg:

  • Reclamaties/services wordt binnen het Spaanse systeem rechtstreeks afgehandeld tussen de klant en de juridische dienst/service van de betreffende verzekeringsmaatschappij.

De opvolging van juridische dossiers/services verloopt dus NIET via de verzekeringsagent.

Om te weten of uw specifieke probleem wel of niet gedekt is, en bij  vragen over de opvolging ervan,  is het dus belangrijk dat u rechtstreeks met hen contact opneemt.

Elk juridisch dossier / elke service is immers anders.  Zij kunnen u dan ook onmiddellijk het juiste juridische advies/ antwoord /service geven zonder dat er informatie of waardevolle tijd verloren gaat, wat van groot belang is bij juridische kwesties/ services.

  • Voor bepaalde zaken bestaat een (vrij korte ) wachttijd. Deze wachttijd betekent het volgende. U kan gedurende deze wachttijd wel telefonisch advies inwinnen voor zaken die door de polis gedekt zijn, maar zij kunnen geen actie ondernemen in uw plaats.

Eens de wachttijd verstreken dan zullen zij voor elk nieuw schadegeval dat door de polis gedekt is, naast het telefonisch advies ook de nodige maatregelen nemen om indien u recht hebt, ook recht voor u te bekomen. Ze telefoneren voor u, schrijven brieven en wijzen u een advocaat toe die  desnoods naar de rechtbank gaat voor u. 

Reclamaties/services kunnen gedaan worden voor nieuwe zaken, niet voor bestaande zaken voor het afsluiten van de polis.

A. Betreft het een juridische vraag?

Hierbij het  rechtstreekse telefoonnummer van Arag, waar u in geval van schade, vragen of problemen kan bellen: 902 101 533.

* Kies uit de opties het volgende nummer afhankelijk van uw vraag:

1. Comunidad / gemeenschap van eigenaars
2. vivienda / woning
3. seguridad social / sociale zekerheid
4. auto / auto
5. reclamaciones consumidores / verbruikersklachten
6. otros temas / andere tema´s

* Vraag bij taalproblemen daarna naar een medewerker die Engels, Frans of Duits spreekt .

B. Betreft het de vraag naar een vervangend voertuig of reisbijstand?
Vehículo de sustitución  (8-20h):  902 115 318
Arag Asistencia en Viaje (24 h):    933 001 050

* Vraag bij taalproblemen naar een medewerker die Engels, Frans of Duits spreekt .


Gelieve  telefonisch contact op te nemen, uw polisnummer door te geven,  uw situatie uit te leggen en de documentatie die u heeft rechtstreeks naar hen  te mailen.