De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Auto Brand

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik als mijn auto uitbrandt?  

Als de brand reeds is uitgebroken, is een snelle reactie van levensbelang. Houd dus rekening met de volgende aanbevelingen:

 • Probeer de brand enkel te blussen als u uw eigen leven en dat van de andere inzittenden of derden niet in gevaar brengt.
 • Ga tot op een veilige afstand van het voertuig zodat de vlammen niemand kunnen verwonden.
 • Geef de positie van het brandende voertuig duidelijk aan zodat andere voertuigen dit vanop minstens 100 meter kunnen zien.
 • Stap nooit uit het voertuig langs de kant van de baan waar andere voertuigen rijden.
 • Ga enkel langs de vluchtstrook of naast de baan.

Welke documenten moet ik indienen na brand in mijn auto?  

Om de aangifte juist af te handelen, moet u ons het volgende bezorgen:

 • Een afschrift van de verklaring van de brandweer, als deze is tussengekomen.
 • Een afschrift van het proces-verbaal of gelijkaardig document van de politie, als deze is tussengekomen.
 • Een gedetailleerde en ondertekende verklaring van de mogelijke oorzaken en de omstandigheden van de brand.
 • De gegevens van eventuele gewonden of verzorgde personen in hulpverleningscentra, met vermelding van de ernst van hun verwondingen, hun telefoonnummer, enz. Als het inzittenden van het voertuig zelf betreft, ook de bijstandsformulieren van het centrum waar ze werden verzorgd.
 • De schade die derden hebben geleden aan hun voertuig, voorwerpen of zaken, met hun gegevens, telefoonnummer, enz.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Schadegevallen Auto's 24 u/ 7 d: 913 755 755 -> 1 -> 1 -> 2
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.autos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: