De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

  • be
  • nl
  • fr
  • de
  • es
  • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Claim Wettelijke Aansprakelijkheid

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Wat te doen bij een schadeclaim omtrent Wettelijke Aansprakelijkheid.

Gezien het onderwerp Wettelijke Aansprakelijkheid een delicaat thema is, wensen we u graag hierover gedetailleerd te informeren.

Een Aansprakelijkheidsverzekering (ook wel WA-verzekering genoemd) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Op enkele uitzonderingen na vergoedt een aansprakelijkheidsverzekering gewoonlijk letselschade en zaakschade die door de verzekerde wordt veroorzaakt. Opzettelijk veroorzaakte schade, schade die uitsluitend bestaat uit financiële schade en schade aan gehuurde zaken is doorgaans niet verzekerd.

Wat is Wettelijke aansprakelijkheid? W.A. kan ontstaan wanneer iemand schade toebrengt aan personen of goederen van anderen. Om wettelijk aansprakelijk te zijn moet een persoon schuld hebben aan het onzorgvuldig handelen waaruit de schade is voortgevloeid. De rechtsgronden voor deze aansprakelijkheid worden in de wet gevonden en wel omschreven als verbintenissen uit de wet. Het is dus de wet die bepaalt of iemand wel of niet aansprakelijk is, niet het slachtoffer.

In het geval van een schadeclaim tengevolge van Wettelijke aansprakelijkheid, zal een onafhankelijke expert de gegevens onderzoeken, en indien hij het nodig acht, zal hij de verzekeringsmaatschappij adviseren om naar het gerecht te gaan en de beslissing over te laten aan de rechter.

Om deze reden, is het zeer belangrijk dat we de gevraagde informatie/documentatie goed voorbereiden en aldus de reële feiten voorzichtig weergeven. Dit maakt het werk van de expert (en de rechter indien nodig) makkelijker.

Wat hebben we nodig?

1. Een ondertekend schrijven van de verzekeringshouder, met vermelding van zijn/haar paspoortnummer/identiteitskaartnummer/NIE nummer, met een gedetailleerde beschrijving van zijn/haar versie van de feiten.

2. Een kopij van het paspoort/ de identiteitskaart/het NIE nummer van de verzekeringshouder.

3. Een ondertekend schrijven van het slachtoffer met een gedetailleerde beschrijving van zijn/haar versie van de feiten, met de vermelding wat hij of zij claimt naar onze klant. Hierin moet hij/haar het paspoortnummer of identiteitsnummer vermelden alsook zijn/haar contactgegevens. (telefoon, adres)

4. Een kopij van het paspoort/ de identiteitskaart/het NIE nummer van het slachtoffer.

5. Offerte of factuur van het gerepareerde object (in het geval dit niet kan gerepareerd worden, offerte of factuur van het nieuwe object dat het vernietigde vervangt)

6. Bij letselschade: een overzicht van de kosten en het bedrag dat geclaimd wordt door het slachtoffer.

7. Gegevens van mogelijke getuigen: volledige naam, ID/paspoort, telefoonnummer, adres

8. Bewaar het vernietigde object, voor het bezoek van de expert.

9. Indien mogelijk, neem foto’s van het beschadigde object en stuur ze alvast door.  Dit om het werk van de expert te versnellen.

10. Desgevallend originele factuur, aankoopbewijs…. van het beschadigde object dat aantoont dat het slachtoffer  daadwerkelijk de eigenaar ervan is.

Gelieve ons deze documenten zo snel mogelijk te bezorgen, dit helpt ons om een snel antwoord op uw schadeclaim te kunnen geven. Zoals u uit het voorgaande begrijpt is W.A.- schade gecompliceerder dan andere soorten schades.