De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Extreme weersomstandigheden

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik in het geval van schade aan mijn woning wegens extreme weersomstandigheden?

Directe schade veroorzaakt aan de verzekerde zaken door regen, wind, hagel of sneeuw, voor zover dergelijke omstandigheden zich op niet-normale wijze voordoen en de atmosferische fenomenen waardoor de schade ontstaat beschouwd moeten worden als atypisch en abnormaal, vanwege zowel de hevigheid als de aard of het jaargetijde waarin zij zich voordoen.

Om dit na te gaan, zal een agent contact opnemen met de website van het Ministerie van Milieu. Daarom is het uiterst belangrijk dat u de exacte datum weet waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan.

In het geval van schade aan uw woning, moet u de volgende maatregelen treffen:

 • U krijgt waarschijnlijk het bezoek van een deskundige om de schade op te meten. U doet er dus goed aan de beschadigde voorwerpen te bewaren zodat hij deze kan zien.
 • Neem foto's van alle aangerichte schade in de staat waarin alles zich bevond meteen na het schadegeval.
 • U mag enkel het strikt nodige schoonmaken of verwijderen om ergere schade te voorkomen: als de deskundige alles kan zien in de staat waarin het zich bevond meteen na het schadegeval, kan hij de schade nauwkeuriger beoordelen. In het geval van gota fria of een andere ramp, waarbij het langer kan duren eer de experts bij u langs komen omwille van  het grote aantal schades, kan u reeds opruimen en uw herstellers opdracht geven om de werken te starten, waarbij u alles goed documenteert met foto´s en u samenwerkt met correcte bedrijven die werken aan normale marktprijzen.  
 • Belangrijk: we hebben foto´s van vóór en ná de reparatie nodig.

Welke documentatie moet ik indienen in het geval van schade thuis wegens extreme weersomstandigheden?

Om de aangifte snel en juist af te handelen, is het belangrijk dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

Als u de schade niet hebt gerepareerd, moet u ons het volgende laten weten:

 • Specificatie en exacte datum van de desbetreffende weersverschijnselen.
 • De omvang van de geleden schade, inclusief een kostenraming bij benadering.
 • Of u een reparateur nodig hebt.

Als u de schade al hebt gerepareerd, moet u ons het volgende bezorgen:

 • De foto's van het schadegeval in de staat waarin alles zich meteen erna bevond.
 • Schriftelijke specificatie van de aangerichte schade, de exacte weersomstandigheden en de datum ervan.
 • De naar behoren gelegaliseerde reparatiefactuur met specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

Wat is niet verzekerd binnen deze  garantie?

- Schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg.

- Indien regenwater binnensijpelt: de kosten voor het opsporen van een defect aan dak, terras of  muren, de herstelling en het waterdicht maken ervan.

- Vochtmetingen.

-  Doorlekken, oxidatie of langzaam ontstane vochtplekken. 


-  Sneeuw, water, zand of stof, door deuren ,ramen of andere openingen die niet waren afgesloten of niet goed afsluitbaar zijn. 


- Schade aan bomen en tuinen. 


Waarom wordt de oorzaak van regenschade niet gedekt?

Felle regen maakt het dak, terrassen of muren niet stuk, dus geen enkele verzekering dekt de reparatie ervan bij regen.  Dat is een verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Opgelet!

Indien de oorzaak van uw schade komt van een gemeenschappelijk deel van een appartementblok, dan is het de verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaren. (Comunidad) U moet zich dan tot uw administrador of syndicus richten en aldus de door hen afgesloten verzekering en niet tot uw eigen verzekering.

Opgelet!

In het geval het duidelijk is dat dak, terrassen of muren niet waterdicht zijn, zal de verzekering de veroorzaakte schade aan muren, plafond,..  pas vergoeden of de reparatie ervan pas uitvoeren , nadát de oorzaak effectief hersteld is door de eigenaar. De organisatie daarvan ligt in handen van de eigenaar, niet van uw verzekering of agent.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Bijstand 24 u / 7 d: 934 165 046 -> 1
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.diversos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: