De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Auto diefstal

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik in het geval van diefstal in mijn auto?

Als uw auto werd gestolen of er iets uit uw auto werd gestolen, vergeet dan niet het volgende te doen:

Gedeeltelijke diefstal (er werd iets uit uw auto gestolen)

 • Meld dit bij de politie.
 • Tref de nodige maatregelen om te voorkomen dat er opnieuw iets uit uw auto wordt gestolen of dat er zich verdere schade voordoet: dek bijvoorbeeld kapotte autoruiten af met plastic, enz.
 • Breng het voertuig zo spoedig mogelijk naar de werkplaats voor reparatie, vooral in het geval van schade aan sloten.

Laat geen voorwerpen achter in de auto. De voorwerpen die uit de auto verdwijnen, zijn niet gedekt. Enkel als u de diefstaldekking hebt genomen, beschikt u over een beperkte dekking tot € 300 voor in het geval van diefstal (uit de auto) van koffers/alledaagse kleding wanneer u op reis bent buiten uw gebruikelijke woonplaats.

Volledige diefstal (uw auto werd gestolen)

 • Meld de verdwijning onmiddellijk bij de politie (112).
 • Als u de polis Zurich Auto Intelligent hebt, bel dan zo spoedig mogelijk naar het voorziene telefoonnummer voor gevallen van diefstal zodat uw voertuig onmiddellijk kan worden gelokaliseerd.

Welke documenten moet ik indienen in het geval van diefstal in mijn auto?

Als er iets uit uw auto werd gestolen, bezorg ons dan het volgende:

 • Het origineel of een gewaarmerkt afschrift van de aangifte die u bij de politie deed.
 • Als het voertuig is verdwenen, naast de aangifte bij de politie ook alle sleutels van het voertuig.
 • Een gedetailleerde en ondertekende verklaring met betrekking tot de omstandigheden waarin het voertuig werd gestolen, de plaats van de feiten, eventuele getuigen, enz.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Schadegevallen Auto's 24 u/ 7 d: 913 755 755 -> 1 -> 1 -> 2
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.autos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: