De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Overval, diefstal, inbraak

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik in het geval van inbraak thuis?

Tracht in het geval van inbraak thuis rustig te blijven en de volgende aanwijzingen te volgen:

 • Als u de woning open aantreft, ga dan niet binnen en bel onmiddellijk het noodnummer (112).
 • Als u diefstal vaststelt, raak dan niets aan en stel wanneer mogelijk een inventaris op van alles wat ontbreekt, inclusief een schatting bij benadering van de gestolen voorwerpen.
 • Doe aangifte bij de wetshandhavingsinstanties.
 • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. 
 • Belangrijk: we hebben foto´s van vóór en ná de reparatie nodig.

Als u wordt overvallen, denk dan aan het volgende:

 • Uw leven is meer waard dan welk voorwerp dan ook.
 • Alle informatie die u zich herinnert over uw overvaller zal uiterst nuttig zijn.
 • Bel zo spoedig mogelijk naar uw verzekeringsmaatschappij.

Welke documenten moet ik indienen in het geval van inbraak of overval thuis?

Nadat u de diefstal hebt gemeld aan de maatschappij, zal deze u vragen het volgende te verschaffen:

Als het diefstal van de inboedel betreft:

 • Een schriftelijke specificatie van de omstandigheden waarin de diefstal zich heeft voorgedaan.
 • Een kostenraming bij benadering van de gestolen voorwerpen.
 • De aangifte die u hebt gedaan bij de bevoegde instantie.

Als het enkel niet gerepareerde schade betreft wegens poging tot diefstal:

 • Een specificatie van de omstandigheden waarin de diefstal zich heeft voorgedaan.
 • Een kostenraming bij benadering van wat er is gestolen.
 • De aangifte die u hebt gedaan bij de bevoegde instantie.
 • Of u een reparateur nodig hebt of niet.

Als het schade wegens poging tot diefstal betreft die u reeds hebt gerepareerd:

 • Een schriftelijke specificatie van de omstandigheden waarin de diefstal zich heeft voorgedaan.
 • De naar behoren gelegaliseerde reparatiefactuur met specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • De aangifte die u hebt gedaan bij de bevoegde instantie.

In het geval van overval, zullen we het volgende van u vragen:

 • De door de bevoegde instantie behandelde aangifte.
 • Specificatie en raming bij benadering van de gestolen goederen. Als er elektronische toestellen (telefoon, computer, iPad, enz.) werden gestolen met een waarde van meer dan € 500, moet u met documenten kunnen aantonen dat deze voorwerpen aanwezig waren vóór de diefstal.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Bijstand 24 u / 7 d: 934 165 046 -> 1
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.diversos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: