De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Verkeersongeval

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik in het geval van een verkeersongeval?

Als u betrokken bent bij een auto-ongeval, tracht in de mate van het mogelijke rustig te blijven en het volgende advies te volgen:

 • Doe voordat u uitstapt het reflecterende vestje aan en plaats vervolgens de verkeersdriehoeken op 50 m van het stilstaande voertuig. Zorg dat u perfect zichtbaar bent voor voorbijrijdende voertuigen.
 • Controleer of er olie, brandstof, enz. is gemorst en zo ja, signaliseer dit. Vraag indien nodig hulp aan getuigen of voorbijgangers om dergelijke vlekken te bedekken met zand of aarde.
 • In het geval van gewonden: noteer de naam, het mobiele telefoonnummer, het hulpverleningscentrum waarnaar ze zijn afgevoerd of waar ze gaan worden verzorgd en de plaats die ze innamen in het voertuig (inclusief in andere betrokken voertuigen).
 • Laat het voertuig niet achter voordat de takelwagen van Zurich Bijstand er is. Deze zal na uw oproep binnen de 60 minuten* aankomen op de plaats van het ongeval.
 • Takelwagen in Spanje 934165040 / In het buitenland: 0034 932671040

1. ALS ER EEN TEGENPARTIJ IS:

Probeer indien mogelijk de betrokken voertuigen niet van plaats te veranderen voor als de politie moet tussenkomen. Als u het vertuig verplicht moet verplaatsen omdat het verkeer wordt verhinderd, maak dan eerst foto's (ook al is het met uw mobiel) van hoe de voertuigen staan, van de merktekens en aanwijzingen op het wegdek, van de materiële schade aan de voertuigen en in het algemeen van alles wat kan helpen te verduidelijken wat er is gebeurd.

 • Noteer de naam en het telefoonnummer van alle ooggetuigen.
 • Vul de "declaración amistosa de accidente" (schadeformulier) in.
 • Kijk na dat op deze "Declaración" goed is beschreven hoe het ongeval zich werkelijk heeft voorgedaan. Zo niet, mag u het formulier niet ondertekenen.
 • Als u niet tot overeenstemming komt, bel dan de politie om een proces-verbaal op te stellen.
 • Aanvaard in het geval van twijfel geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het ongeval.
 • Geef het schadegeval zo spoedig mogelijk aan bij de Maatschappij (bij voorkeur op de plaats van het ongeval zelf). Op die manier krijgt u het beste advies, of u nu in fout bent of niet. Aangifte schadegevallen auto: 913755755 -> 1 -> 1

2. ALS ER GEEN TEGENPARTIJ IS:

A. En u een allrisk verzekering hebt (met of zonder eigen risico):

 • Als de schade niet aanzienlijk is (de auto rijdt nog zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen), rijd dan verder en geef het schadegeval later aan bij de maatschappij.
 • Als u een takelwagen nodig hebt, neem dan contact op met onze hulpdienst:
 • In Spanje 934165040 / In het buitenland: 0034 932671040
 • Als u het voertuig wenst te laten repareren, laten we in minder dan 24 uur vanaf uw verzoek (werkdagen) een deskundige de schade opmeten en kunt u terecht in een van de Aangesloten Werkplaatsen van Zurich.
 • In Alicante beschikken we bovendien over de Silver Aangesloten Werkplaats "Alicar" met bijzondere voordelen voor klanten van Zurich, zoals onmiddellijke vervangwagen of deskundigenrapport. www.alicar.es 965 108 610 | 610 800 950 van 08.00 tot 19.00.

B. En u een aansprakelijkheidsverzekering hebt:

 • Als het voertuig onbruikbaar is en/of u een takelwagen nodig hebt, neem dan contact op met de hulpdienst van Zurich.

 

Welke documenten moet u voorleggen bij een ongeval?

Afhankelijk van het type ongeval waarbij u bent betrokken, de gevolgen ervan, de betrokken voertuigen, enz. moet u ons andere documenten sturen. Raadpleeg welke!

1. ALS ER EEN TEGENPARTIJ IS: 

 • Stuur ons de “declaración amistosa de accidente (DAA)" (schadeformulier) of, als u er geen hebt, een ondertekende verklaring op om het even welk blanco document waarover u beschikt. Duid in de verklaring de belangrijkste aspecten van het ongeval aan: datum, omstandigheden van het ongeval, voornaam en familienaam van de betrokken personen, kenteken van de betrokken personen, naam van de verzekeringsmaatschappijen en handtekening van beide bestuurders.
 • Foto's van de plaats van het ongeval, eventuele merktekens of aanwijzingen op het wegdek en de materiële schade aan de betrokken voertuigen (ook van de tegenpartij).
 • Gegevens van de ooggetuigen van het ongeval, inclusief voornaam, familienaam en telefoonnummer.
 • Geef aan of u enige vordering hebt gekregen en van wie, ofwel aan wie we volgens u kunnen vorderen wegens enige vorm van aansprakelijkheid van deze persoon.

EXTRA: Als het een verkeersongeval met tegenpartij en gewonden (inzittenden, bestuurder) betreft:

 • Geef de voornaam en familienaam van de gewonden, telefoonnummer, plaats in het voertuig en het voertuig waarin ze zaten aan.
 • Dien ook de "parte de asistencia sanitaria" (attest van medische verzorging) van de gewonden in, met vermelding van het feit of het de bestuurder of inzittenden van het voertuig betreft en of ze zijn opgenomen of niet.
 • Als om het even welke inzittende medische verzorging en/of revalidatie nodig heeft, raadpleeg dan op de website van Zurich de dichtstbijzijnde hulpverleningscentra bij hun woonplaats of werkplaats waar ze terecht kunnen.                                      https://www.zurich.es/es-es/servicios/ventajas-cliente/centro-sanitario

EXTRA: Als het een verkeersongeval met tegenpartij en schade aan voorwerpen (met uitzondering van de voertuigen) betreft:

 • Als er naast uw voertuig nog andere voorwerpen of zaken zijn beschadigd, zoals een vangrail of een huis, duid dit dan samen met de omvang van de schade aan.
 • Als u weet wie de eigenaar is van het beschadigde voorwerp, geef dan zijn of haar gegevens aan: adres, mobiel telefoonnummer, enz. Maak indien mogelijk een foto van deze schade.

2. ALS ER GEEN TEGENPARTIJ IS:

A. En u een all-risk verzekering hebt (met of zonder eigen risico):

 • Neem telefonisch contact op met onze Schadengevallendienst en vermeld de oorzaken en omstandigheden van het schadegeval: manier, plaats en datum waarop het schadegeval zich heeft voorgedaan, beschrijving van de materiële schade aan uw voertuig, enz.
 • Schadegevallen auto's Zurich: 913755755 -> 1 -> 1
 • U kunt ook een e-mail sturen naar siniestros@grupoxandra.eu om ons op de hoogte te brengen.
 • Bezorg ons indien mogelijk foto's van de materiële schade.
 • Bezorg ons indien mogelijk ook relevante documenten voor de afhandeling van het schadegeval. Het schadeformulier kan dienen om de relevante gegevens in te vullen.
 • Laat ons weten in welke werkplaats u uw voertuig wenst te laten repareren of geef aan dat u gebruik wenst te maken van de Silver Werkplaats in Alicante.

 

B. En u enkel een aansprakelijkheidsverzekering hebt ( geen all risk) met dekking voor bestuurder en inzittenden:

Als er bij het ongeval niemand is gewond geraakt en er geen schade is aan andere voertuigen en/of voorwerpen en zaken, is er geen aangifte van het ongeval nodig.

EXTRA: Als het een verkeersongeval met gewonden (inzittenden, bestuurder) betreft:

 • Geef de voornaam en familienaam van de gewonden, telefoonnummer, plaats in het voertuig en het voertuig waarin ze zaten aan.
 • Dien ook de "parte de asistencia sanitaria" (attest van medische verzorging) van de gewonden in, met vermelding van het feit of het de bestuurder of inzittenden van het voertuig betreft en of ze zijn opgenomen of niet.
 • Als om het even welke inzittende medische verzorging en/of revalidatie nodig heeft, raadpleeg dan op de website van Zurich de dichtstbijzijnde hulpverleningscentra bij hun woonplaats of werkplaats waar ze terecht kunnen.

EXTRA: Als het een verkeersongeval met schade aan andere voorwerpen betreft:

 • Als er naast uw voertuig nog andere voorwerpen of zaken zijn beschadigd, zoals een vangrail of een huis, duid dit dan samen met de omvang van de schade aan.
 • Als u weet wie de eigenaar is van het beschadigde voorwerp, geef dan zijn of haar gegevens aan: adres, mobiel telefoonnummer, enz. Maak indien mogelijk een foto van deze schade.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: