De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

 • be
 • nl
 • fr
 • de
 • es
 • en
(+34) 965 637 134

Schade melden

Waterschade thuis

Onderstaand formulier dient u volledig in te vullen in elk vak. Hoe vollediger de info, hoe sneller en beter u geholpen kan worden.

Voeg zoveel mogelijk documentatie toe ; dit optimaliseert de behandeling van uw schadegeval! Offertes, facturen, technische verslagen,.. graag in het Spaans vragen aan uw leveranciers want de technische experts van de maatschappijen zijn immers Spaanssprekend!

Persoonlijke gegevens
Wat doe ik bij waterlekken thuis?

Tracht zodra u weet dat u een schadegeval hebt rustig te blijven en tref de nodige maatregelen om het probleem voorlopig op te lossen:

 • Sluit de afsluitkraan van het water.
 • Neem het water op met goed absorberende materialen (handdoek, mop, enz.)
 • Gebruik de installatie die de problemen heeft veroorzaakt pas opnieuw na reparatie.
 • Als u vaststelt dat de schade afkomstig is van een andere woning/pand/gebouw, meld dit dan onmiddellijk aan de eigenaar ervan om het lek te verhelpen. Als u de eigenaar niet vindt en de schade aanzienlijk is, bel dan de brandweer.
 • Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

Welke documentatie moet ik indienen in het geval van waterschade thuis?

Om de aangifte snel en juist af te handelen, is het belangrijk dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

 • Als u de schade niet hebt gerepareerd, moet u ons het volgende laten weten:
 • Specificatie van de omstandigheden van het schadegeval: oorzaken ( bij uzelf, bij de buren, in de keuken, in de badkamer, onder de vloer, in de muur,..) en plaats (binnenshuis of buitenshuis, slaapkamer, keuken, bij de buren…)
 • De omvang van de geleden schade (aan het gebouw: schilderwerken, houtwerk, bezetsel,.. en aan de inboedel (meubels, kleding, apparaten,..) inclusief een kostenschatting bij benadering van de reparatie en de veroorzaakte schade.
 • Of u een reparateur nodig hebt.
 • Informatie over eventuele derden die nadeel hebben ondervonden of aan de oorzaak liggen, samen met hun contactgegevens.
 • Alle contactgegevens (naam, mail, telefoon, bereikbaarheid)  van de persoon die de herstellers / experts gaan ontvangen.

Als u de schade al hebt gerepareerd, moet u ons het volgende bezorgen:

 • Schriftelijke specificatie van de omstandigheden waarin het schadegeval zich heeft voorgedaan, met vermelding van de oorzaak en eventuele benadeelde derden.
 • De naar behoren gelegaliseerde reparatiefactuur met specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Informatie over eventuele derden die nadeel hebben ondervonden of aan de oorzaak liggen, samen met hun contactgegevens.
 • Belangrijk: we hebben foto´s van vóór en ná de reparatie nodig.
 • De punctuele reparatie van de waterleiding wordt vergoed. Eventuele verbeteringswerken aan de waterleidingen worden niet vergoed.
 • Let op: de reparatie van lekken in kranen en apparaten wordt door geen enkele verzekering vergoed.

NIEUW! U weet niet waar het lek zich bevindt en er is geen materïele schade veroorzaakt?

In dit geval is er een  dekking van máximum 1.000€ per schadegeval en per verzekeringsjaar van de kosten  voor localizatie en de punctuele  reparatie van de waterleiding. Bezorg een gedetailleerde gelegaliseerde factuur en  foto´s van vóór, tijdens en ná het openbreken van  vloer  of muur. De punctuele reparatie van de waterleiding wordt vergoed. Eventuele verbeteringswerken aan de waterleidingen worden niet vergoed.

Om het schadegeval te melden, kunt u contact opnemen met:

 • Zurich Bijstand 24 u / 7 d: 934 165 046 -> 1
 • Om de nodige documenten op te sturen: siniestros.diversos@zurich.com met vermelding van het nr. van het schadegeval of de polis.

In het geval van problemen, kunt u contact opnemen met GrupoXandra: