De allerbeste verzekeringen van DKV & Zurich in Spanje, expertise op maat én persoonlijke service in uw eigen taal

  • be
  • nl
  • fr
  • de
  • es
  • en
(+34) 965 637 134

Waarom een ziektekostenpolis?

Zoals u waarschijnlijk weet, is het  systeem in België/Nederland en Spanje totaal verschillend.

In België/Nederland draagt het sociale zekerheidsstelsel de grootste medische kosten van klinieken en artsen.

Daarbovenop kan u o.a. een privé hospitalisatieverzekering afsluiten die de extra´s terugbetaalt. (erelonen specialisten, opleg eenpersoonskamers,…)  

In Spanje zijn er 2 totaal gescheiden systemen:

1. De Spaanse Sociale gezondheidssector: waar u afhankelijk van uw situatie wel of geen recht op hebt

2. De Particuliere gezondheidssector: Waar u afhankelijk van uw financiën, wel of niet terecht kan, gezien de kosten van behandelingen,.. zeer duur zijn.  

Hoewel de sociale gezondheidszorg een waaier aan garanties biedt, zijn er veel problemen waar u niet wil mee geconfronteerd worden. Extreme wachttijden voor onderzoeken, waardoor u soms maandenlang moet wachten op een ingreep, dikwijls met onophoudelijke pijn tot gevolg, tekort aan kamers waardoor u tijdelijk op een bed in de gang moet liggen,… 

Daarom kiest de meerderheid van de buitenlanders, of van de Spanjaarden die het kunnen betalen, voor een privéziektekostenverzekering.

Gezondheid is veel belangrijker dan wat dan ook, daarom is een goede gezondheidsverzekering van levensbelang. Het is voor alle buitenlanders in Spanje aan te raden om een bijkomende medische verzekering af te sluiten. Dit is absoluut nodig om gebruik te kunnen maken van de diensten van privé klinieken en dokters.  Daar is een afspraak een afspraak, gebeurt er veel sneller een doorverwijzing naar de specialist of naar complexe onderzoeken en gebeuren er sneller ziekenhuisopnames indien het nodig is. Daar zijn geen ellenlange wachttijden, is er geen bureaucratie en hebben dienstverlening en comfort hetzelfde niveau als in uw eigen land.  U kunt er de geplande behandelingen en therapieën laten uitvoeren, door dokters en verplegend personeel die uw eigen taal spreken. U hebt  recht op een individuele kamer met extra bed (voor eventueel uw begeleider/partner).

Dit systeem is gewoon veel meer gericht op buitenlandse verzekerden in Spanje.

U hebt de keuze hoe u die extra verzekering wilt afsluiten, dit is afhankelijk van uw situatie en statuut. Misschien wenst u enkel een tandzorgverzekering of u wenst ook gebruik te maken van privéziekenhuizen en dokters waar men uw taal spreekt of een vertaler aanwezig is bij de consultaties. Misschien wenst u enkel dekking bij ongevallen… We hebben ervaring met alle mogelijke scenario’s en kunnen u een pakket op maat aanbieden, voor u en uw familie.

In België/Nederland betalen privé verzekeringen het verschil tussen de factuur en  de terugbetaling van de staat.

In Spanje betalen privé verzekeringen de facturen van de 1ste tot de laatste Euro van de privé klinieken en specialisten.

Vandaar dat de prijzen/premies van een andere orde zijn.

Om een keuze te maken uit het grote aanbod, privéverzekeringen, moet u rekening houden met een aantal zaken:

1. Meestal is er een wachttijd voor bepaalde behandelingen

2. Meestal  worden mensen met ernstige pre-existenties (Chronische ziektes, ernstige diabetes, aids, hartkwalen, dodelijk overgewicht, kankerpatiënten, transplantatiepatiënten,…) geweigerd.

3. Meestal worden vooraf bestaande problemen en hun gevolgen uitgesloten.  

Dit betekent niet dat deze verzekering  niet interessant is als u reeds een bepaald probleem hebt!

U bent immers wél gedekt voor de 1000-en andere problemen of ziektes die zich kunnen voordoen en die u veel financiële  kopzorgen  kunnen bezorgen.

Ik zou u graag op het volgende willen wijzen:

In de praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met de volgende situaties.

Sommige mensen die nooit ziek zijn besluiten dat de premie die ze moeten betalen voor een ziektekostenverzekering te kostelijk is, omdat ze naar hun mening er te weinig gebruik van zullen maken en er geen financieel voordeel bij hebben. Ze wensen geen polis af te sluiten.  

Dit is een foute redenering. Deze mensen zijn gezegend dat ze een polis kunnen afsluiten die financiële en emotionele problemen in de toekomst kunnen vermijden zonder enige uitsluiting. Iedereen betaalt jaarlijks voor zijn huispolis en autopolis een fiks bedrag, zonder over het nut ervan te twijfelen en hopende dat men er geen gebruik van moet maken. En als het gezondheid betreft redeneert men anders,…

Andere klanten wensen een polis af te sluiten, maar kunnen jammer genoeg niet meer aanvaard worden omdat ze eerder te ernstige ziektes hadden of een hele lijst aan pre-existenties voorleggen waardoor er heel veel uitsluitingen zullen zijn. Ze vinden het een onrecht. 

Ik begrijp dat dit voor deze groep niet eerlijk lijkt. Zeker omdat de meeste emigranten dit niet eerder in hun leven konden voorzien. Ze konden niet eerder in hun leven een privé ziektekostenpolis voor Spanje afsluiten. Jammer genoeg is het nu eenmaal zo dat een privé maatschappij privé is. M.a.w. een commercieel bedrijf dat een positief financieel eindresultaat moet kunnen voorleggen. Ik vind het steeds moeilijk om dit nieuws te moeten brengen aan deze groep. In het verleden is er uitzonderlijk een periode geweest waarin deze groep mensen konden aanvaard worden, maar ik vrees dat op dit moment geen enkele maatschappij dit herhaalt.

Een andere categorie zijn de niet gepensioneerde jonge renteniers die in hun land van oorsprong wensen resident te blijven tot pensioenleeftijd en fout redeneren dat ze pas  op hun 65ste een Spaanse privé-verzekering afsluiten opdat ze niet dubbel zouden betalen. Steeds weer wijs ik hen op het risico dat indien ze pech hebben in groep 2 terecht kunnen komen op hun 65ste en het dan te laat is.

Wacht best niet tot het te laat is!

Lees meer Verberg

Prijsopgave aanvragen

Product

Persoonlijke gegevens

GrupoXandravk S.L., tratará sus datos personales para dar respuesta a las solicitudes planteadas a cerca de los seguros. En este formulario no es necesario darnos datos de salud, rogamos se abstengan de ello. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección de correo electrónico info@grupoxandra.eu Le recomendamos que lea la política de privacidad antes de proporcionarnos sus datos personales.